C.I.B BG Ro Uch RoGr Ch Meellsjøhøda`s You Got Me

Denne kjekke unge mannen er far til Glede sine "barn" som ble født 02.04.2019